polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.kolorowyszarak.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1

Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Patrycja Skiba, zam. ul. Partyzantów 85, 84-230 Rumia
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty e-mail: patrycja_skiba@yahoo.pl

§2

Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  (a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  (b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  (c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  (d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  (e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  (f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  (g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  (h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania

1.W celach kontaktowych, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie za pośrednictwem
formularza lub poprzez przesłaną wiadomość drogą e-mailową na podstawie realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia
Ci odpowiedzi.

2. W celach umożliwienia Tobie zostawienia komentarza pod wpisami na mojej stronie na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.

3. W celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

§4

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzam Twoje dane w zakresie:
1. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na mojej stronie to będę przetwarzać dane
w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia/pseudo. Podanie tych danych stanowi
warunek udzielenia przeze mnie odpowiedzi na Twoje pytanie.

2. Jeśli prześlesz wiadomość e-mail, to będę przetwarzać Twoje dane, które będą w niej
zawarte. Przekazanie danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie
możesz zwrócić się do mnie z prośbą o usunięcie tych danych.

3. Jeśli skomentujesz, któryś z moich wpisów na stronie to będę przetwarzać dane
w postaci podanego przez Ciebie nick-u oraz inne dane, które pozostawisz
w komentarzu.

4. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane
w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie
i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać
wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§5

Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest: Google Analytics;
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

§6

Termin przechowywania danych

Nie jestem w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będę Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś mi swoje dane w formularzu w celach kontaktowych to Twoje dane będę przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznam, że zrealizowałam prawnie uzasadniony interes Administratora.

§7

Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz
  b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu,
  e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§8

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:
– dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują
poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by
nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych
potrzeb Użytkownika.
_ pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych
potrzeb;
– tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się
zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką
konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
– pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla
Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych
odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie
ze wszystkich jego opcji.

Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp

Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga